• holot small

בני יהודה ירדה דרומה למתקן חולות

הקרן ארגנה משחק ידידות בין קבוצת הנוער של מועדון הכדורגל משכונת התקווה לקבוצה של מבקשי מקלט המוחזקים במתקן חולות, וזאת לרגל היום הבינלאומי למאבק בגזענות. המשך