• ocotober 4 rashi

נותנים כבוד, נוהגים בסובלנות

ביום שבת הקרוב יחולו יום הכיפורים היהודי, וחג הקורבן המוסלמי. קרן אברהם והקרן החדשה לישראל קוראות לציבור היהודי ולציבור המוסלמי לגלות התחשבות ורגישות אלו למנהגיהם של אלו  לפרטים

  • zoher home
  • זהירות: 4 באוקטובר/ זוהיר בהלול

    ב-4 באוקטובר הקרוב יציינו היהודים את יום הכיפורים, והמוסלמים את היום הראשון של חג הקורבן. זה עלול להיות יום נורא; אבל גם יכול להיות יום של שפיות, נדיבות ופיוס להמשך

  • nifd logo blue home
  • יוזמות חדשות לתמיכה בדמוקרטיה

    לאור התגברות מגמות הגזענות וההסתה והאיום הגובר על ערכי הדמוקרטיה בישראל, הכריזה הקרן החדשה לישראל כי תרחיב ותעמיק את תמיכתה בשורה של ארגונים ויוזמות חדשים להמשך