• veida small 2

ועידת הדמוקרטיה הוכתרה כהצלחה גדולה

אלפי ישראלים פקדו את האנגר 11 בנמל ת"א והשתתפו בשיח דמוקרטי תוסס ונוקב. רובי ריבלין, יצחק בוז'י הרצוג, ציפי לבני, זהבה גלאון, עיימן עודה ודניס רוס היו רק חלק מהאישים שנאמו והשתתפו בוועידה. תורמי, תומכי וארגוני הקרן הגיעו אף הם ויצרו מפגן כוח מרשים. להמשך