• talia veida 1

ועידת השלום של הארץ ננעלה בהצלחה. לחצו לצפייה בנואמים, בינהם טליה ששון

כמו כן נאמו בועידה- שהקיימה בשיתוף עם הקרן החדשה לישראל- גם נשיא המדינה, השרים לוין ואלקין, ניר ברקת, מרטין אינדיק, פרופסור דניאל כהנמן והח"כים איימן עודה וזהבה גלאון. להמשך