• etheopi demo medium

הבהרה לגבי מחאת יוצאי אתיופיה

הקרן החדשה לישראל תומכת במאבקה המוצדק של קהילת יוצאי אתיופיה אבל גם מגנה את האלימות בהפגנות. בניגוד לטענות שקריות שנשמעו בתקשורת וברשתות החברתיות, הקרן אינה עומדת מאחורי ההפגנות בת"א או בי-ם.  להמשך 

  • taliasasson home 160 105
  • ההיפך מצדק / עו"ד טליה ששון

    הנשיאה הנכנסת של הקרן החדשה לישראל בטור על החלטת בית המשפט בנוגע להחלת חוק נכסי נפקדים 1950 על תושבי הגדה שמחזיקים נכסים במזרח ירושלים. להמשך