• modaa haaretz small

"הארץ" במפגן תמיכה בקרן החדשה לישראל

ביוזמת מו"ל העיתון, עמוס שוקן, פורסמה במהדורת סוף השבוע שקדם לישיבת הועד המנהל של הקרן מודעת תמיכה ענקית שבה הופיעו כל שמות הארגונים בהם הקרן תומכת לצד דברי תמיכה והזדהות של שוקן ועיתונו בערכים שמנחים את הקרן בפעילותה. המשך