• mickey

מנכ"ל חדש לקרן: מיקי גיצין

בחודש יולי ייכנס לתפקידו המנכ"ל החדש של הקרן, מיקי גיצין, מייסד ארגון "ישראל חופשית", מהארגונים הבולטים בישראל העוסקים במאבק לחופש דת. גיצין יחליף את רחל ליאל שתפרוש מתפקידה לאחר שמונה שנים, ותמשיך לכהן כחברת הנהלה. נשיאת הקרן טליה ששון: "אני משוכנעת כי מיקי גיצין הוא האדם המתאים להוביל את המאבק למען החברה הישראלית והדמוקרטיה" המשך