• kneset small

כל הישגי ארגוני החברה האזרחית ממושב הכנסת האחרון

לצד החקיקה האנטי דמוקרטית, מושב הכנסת שנחתם זה מכבר התאפיין גם בלא מעט מאבקים של ארגוני החברה האזרחית שנשאו פרי והביאו תוצאות בשטח. כנסו וקראו על כל המהלכים והחוקים שחוקקו שישפרו את חיי אזרחי ישראל בתחומים שונים ומגוונים.  המשך