• rachel_rashi

"השכול דוחף אותי לנסות ולפעול למען שלום אמיתי, מבית ומחוץ"

מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, רחל ליאל, מספרת בראיון מיוחד לרגל יום הזכרון ויום העצמאות על השכול הפרטי שלה ואיך הוא השפיע על פעילותה הציבורית והחברתית.  להמשך 

  • taliasasson home 160 105
  • ההיפך מצדק / עו"ד טליה ששון

    הנשיאה הנכנסת של הקרן החדשה לישראל בטור על החלטת בית המשפט בנוגע להחלת חוק נכסי נפקדים 1950 על תושבי הגדה שמחזיקים נכסים במזרח ירושלים. להמשך